Ledningssökning

Spolia utför ledningsökning i Stor Stockholm.

I många äldre fastigheter saknas underlag vart avlopp och dränerings ledningarna går.

Vår tjänst ledningssökning kan vara till stor hjälp om ni planerar en utbyggnad, anlägga pool, uppföra en komplement bostad eller utföra andra typer av arbeten på din tomt.

Både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska planera eller utföra markarbeten är välkomna att beställa ledningssökning av Spolia.