Stamspolning hur ofta

Vi brukar säga att vill man ha ett väl fungerande avloppssystem så ska man stamspola fastighetens avloppsstammar vart 3 år.

De flesta bostadsrättsföreningar brukar spola sina stammar var 5-10 år och det kan fungera i vissa fall utan större problem.

Vi hjälper Bostadsrättsföreningar med underhållsspolning och att återfå flödet.

Begär offert